Informacja dla Świadczeniobiorcy Rozpoczęcie leczenia następuje w dniu określonym w potwierdzonym przez Fundusz skierowaniu i trwa odpowiednio 21 bądź 28 dni.

Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać:
 • potwierdzone przez oddział wojewódzki Fundusz skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

 • dowód tożsamości

 • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego

 • wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem uzdrowiskowym

 • stale przyjmowane leki na cały okres pobytu


Świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić:
 • wstępne badanie lekarskie nie później niż w pierwszej dobie po przyjęciu

 • opiekę lekarsko-pielęgniarską

 • przeprowadzenie kontrolnego badania lekarskiego

 • końcowe kliniczne badanie lekarskie w ciągu 24 godzin przed wyjazdem

 • nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, ukierunkowane leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania ubezpieczonego do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich

 • możliwość dokupienia na życzenie ubezpieczonego dodatkowych zabiegów za zgodą lekarza z wpisaniem do dokumentacji woli ich zakupu przez ubezpieczonego

 • możliwość wystawienia recept na leki

 • posiłki dietetyczne zależne od stanu zdrowia ubezpieczonego i wskazań lekarskich

 • leki pierwszej potrzeby na wypadek nagłego zachorowania


Świadczeniobiorca ponosi następujące koszty:
 • przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego

 • częściowej odpłatności za koszt wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym (zgodnie z tabelą opłat)

 • dobrowolna opłata za korzystanie z odbiornika telewizyjnego znajdującego się w pokoju

 • odpłatności za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym zależy od sezonu rozliczeniowego oraz standardu miejsca zakwaterowania (zgodnie z tabelą opłat)

 • za okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym może być pobierana opłata miejscowa, której wysokość określona jest w rozporządzeniu Prezydenta Miasta Kołobrzeg


Dodatkowe usługi Świadczeniodawcy:
 • kwaterowanie ubezpieczonego na leczeniu uzdrowiskowym rozpoczyna się od godziny 14:00

 • w dniu zakończenia ubezpieczony może pozostać w pokoju do godziny 12:00

 • pobyt na leczeniu uzdrowiskowym rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem

 • w uzasadnionym przypadku wcześniejszego 1 dzień przybycia od dnia określonego w skierowaniu, kuracjusz może otrzymać w miarę wolnych miejsc odpłatny nocleg (zgodnie z tabelą opłat)

 • w miarę możliwości kuracjusz może pozostać dobę dłużej za dodatkową opłatą (zgodnie z tabelą opłat)

 

Tabela określająca częściową odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w Sanatorium Uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu. ¹
(Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.)

 

 

Standard Zakwaterowanie
I sezon rozliczeniowy 
od 01 października do 30 kwietnia w PLN
II sezon liczeniowy 
od 01 maja do 30 września w PLN
Opłaty dodatkowe
Opłata za odbiornik telewizyjny /osoba – nieobligatoryjna ¹ Opłata za dodatkową dobę/osoba ²
Opłata uzdrowiskowa/ 
osobodzień – obligatoryjna ³
III Pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 17,30 24,10 42,00 Turnus 28 dni
32,00 Turnus 21 dni
90,00 4,00
V Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 11,00 13,10 28,00 Turnus 28 dni
21,00 Turnus 21 dn
90,00 4,00

 

¹ Osoby które wyrażą chęć oglądania telewizji w pokoju wnoszą dodatkową opłatę. W przypadku rezygnacji z odbiornika telewizyjnego kuracjusz jest zwolniony z w/w opłaty. Kwota opłaty za odbiornik telewizyjny jest opłatą jednorazową na cały okres pobytu. 
² Opłata wnoszona za dodatkową dobę noclegu. Opłata obejmuje jedynie nocleg bez wyżywienia. 
³ Opłata uzdrowiskowa jest opłatą obligatoryjną zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Zwolnienie z w/w opłaty określone w rozporządzeniu.


Do dyspozycji Kuracjuszy w NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym „Bałtyk” jest:
 • czajnik na każdym piętrze w budynkach Bałtyk I i Bałtyk II,

 • możliwość wypożyczenia w recepcji żelazka,

 • ręcznik mały i ręcznik duży (na osobę) na wyposażeniu każdego pokoju wymieniany 1 raz na turnus,

 • jednostki mieszkalne z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym.


Dodatkowe usługi:
 • Karnet do Kompleksu Basenów ,,Morska Odyseja” wyłącznie dla gości ze skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia w cenie 89 zł za 21 wejść bez ograniczeń czasowych, przy czym gość może wejść do Kompleksu Basenów raz dziennie.

 • Parking dozorowany jest dostępny po wcześniejszej rezerwacji w cenie  39 zł za dobę.

 • Możliwość wykupienia wyżywienia w formie bufetu szwedzkiego w cenie 19 zł za dobę, sprzedawane wyłącznie w pakiecie na cały pobyt.

1 Przepisy rozporządzenia […]  dotyczące kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia […] stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 październikia 2013 r.

 

Relaks Dla Dwojga
2017
Klasyczny Pakiet Kuracyjny
2017
Sylwester FIRST MINUTE!
2017